Clínica

A Clínica Veterinària Banyoles us oferim una àmplia gamma de serveis veterinaris per a la vostra mascota:

 • Visites a la clínica i a domicili.
 • Medicina preventiva: vacunacions i desparasitacions.
 • Medicina general i especilitzada.
 • Identificació: Microxip.
 • Controls de pes.
 • Aliments específics per a diverses malalties.
 • Higiene dental: neteges de boca.
 • Analisi clínics: sanguinis complets, orina, femtes, anàlisi microscòpics.
 • Radiografies: simples i de contrasts.
 • Cirurgia: Esterilitzacions, cirurgia oftàlmica, mamària, tumoral, pell i annexes, abdominal, etc.

 Totes les cirurgies majors es realitzen sota anestèsia general mitjaçant intubació i anestèsia per gasos.

 • 9636
 • 9637