Clínica

A Clínica Veterinària Banyoles us oferim una àmplia gamma de serveis veterinaris per a la vostra mascota:

  • Visites a la clínica i a domicili.
  • Medicina preventiva: vacunacions i desparasitacions.
  • Medicina general i especilitzada.
  • Identificació: Microxip.
  • Controls de pes.
  • Aliments específics per a diverses malalties.
  • Higiene dental: neteges de boca.
  • Analisi clínics: sanguinis complets, orina, femtes, anàlisi microscòpics.
  • Radiografies: simples i de contrasts.
  • Cirurgia: Esterilitzacions, cirurgia oftàlmica, mamària, tumoral, pell i annexes, abdominal, etc.

 Totes les cirurgies majors es realitzen sota anestèsia general mitjaçant intubació i anestèsia per gasos.